Langue

Energie

Energie

Richtlijn 2003/87/EG - Verhandelbare Emissierechten

Deze richtlijn bepaalt dat een aantal installaties vanaf 1 januari 2005 dient te beschikken over een zogenaamde broeikasgasvergunning voor de uitstoot van broeikasgassen. Textielbedrijven vallen onder deze richtlijn indien het nominaal thermisch ingangsvermogen van hun verbrandingsinstallaties meer dan 20 MW bedraagt.

Vlaams beleid inzake energieverbruik

Het Vlaams beleid inzake het energieverbruik is uitgewerkt in het kaderdecreet REG (Rationeel Energie Gebruik) en goedgekeurd door Vlaams parlement op 1 april 2004.

Voor de bedrijven steunt het beleid op twee pijlers:

  • Wettelijke Verplichtingen via VLAREM
  • Vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten voor energie-intensieve bedrijven (Benchmarkingconvenant en auditconvenant).

Het Vlaams beleid vraagt de bedrijven niet om hun absoluut energieverbruik te beperken, wel om de energie-efficiëntie te verbeteren, dit wil zeggen de specifieke energieverbruiken (GJ/ton) te verminderen.

Eerste ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

Op 1 februari 2013 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota met het eerste ontwerp van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 goed. Voor het eerst wordt het Vlaams Klimaatbeleidsplan uitgesplitst in een Vlaams Mitigatieplan, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en een Vlaams Adaptatieplan om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.