Langue

Hermesfonds

In het kader van de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie zijn het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) gefusioneerd tot het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (of het Hermesfonds) is het begrotingsfonds van dat agentschap.