Langue

MoTIV heeft nieuwe website

MoTIV, het Modetechnologisch Innovatieplatform Vlaanderen, is een samenwerkings-verband dat de netwerking bevordert tussen alle actoren binnen de textiel- en kledingfilière. Het platform bundelt activiteiten rond hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening mede met de expertise van alle partners ten gunste van de textiel- en kledingindustrie, hun toeleveranciers, distributeurs en onderaannemers. Ook Fedustria, vanuit de groep Kledingtextiel, is actief betrokken bij dit platform.

Sedert deze zomer is de geactualiseerde en opgefriste website online: www.motivflanders.be. Hier vindt u alle nuttige informatie omtrent dit platform, evenals nieuws over de komende events.

Het eerstvolgende event, “Zet uw onderneming op SCHERP” wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) op dinsdagavond, 25 oktober 2011, van 18u30 tot 22u en dit in het kader van het project "Scherp".
Het centrale thema van deze avond : ICT afstemmen op de bedrijfsprocessen.
Om een goed rendement te bereiken in een onderneming is het noodzakelijk dat de tijd tussen het plaatsen van een order en het innen van de factuur zo kort mogelijk is. Het is immers binnen die tijdsspanne dat u onkosten maakt. Een deel van die tijd wordt ingenomen door processen die niet alleen de levertermijn voor de klant verlengen, maar ook de rendabiliteit verlagen. Het in kaart brengen en versnellen van deze processen kan dus zorgen voor een grote meerwaarde.
Uiteraard zal de specifieke situatie van de kledingindustrie (door alle schakels heen) belicht worden, o.a. aan de hand van een praktijkgetuigenis. En naar goede gewoonte sluiten we af met een felgesmaakt (en dat mag u gerust letterlijk nemen) netwerkmoment.

informatie
sofie [dot] gowy [at] centexbel [dot] be
tel. 09 24 38 224
kris [dot] vanpeteghem [at] fedustria [dot] be
tel. 09 242 98 20