Langue

Nouvelles

Les normes et la coupe du monde de football

Quel est le lien entre les normes et la coupe du monde de football ?

bal-belgium-400x400_0.jpgSource : NBN Newsletter

Du 12 juin au 13 juillet aura lieu au Brésil la 20e coupe du monde de football. Nous espérons bien sûr que nos Diables rouges iront très loin dans cette compétition.

Centexbel assume le secrétariat de l'ISO/TC 219 "Revêtements de sol"

Centexbel assume le secrétariat de l'ISO/TC 219 "Revêtements de sol"

En concertation avec Fedustria, Centexbel assurera le secrétariat du comité international de normalisation ISO/TC 219, la contrepartie internationale du CEN/TC 134. Les deux secrétariats importants pour le secteur flamand du tapis et des revêtements de sol sont désormais gérés par Centexbel. Ainsi, les secrétariats du comité européen et celui du comité international des revêtements de sol restent entre les mêmes mains.

VKC en Centexbel in de Tijd

Kortrijk, epicentrum van kunststofcluster

debethune.pngDe integratie van het Vlaamse Kunststofcentrum (VKC) in Centexbel onderstreept de toonaangevende rol van de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen in West-Vlaanderen. De Provincie West-Vlaanderen vertaalt hiermee het Nieuw lndustileel Beleid van de Vlaamse regering naar de West-Vlaamse kmo's.

Emissie van vloerbekledingen en hun lijmen

In de loop van 2014 verschijnt een nieuw Koninklijk Besluit (KB) om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) voor een aantal productcategorieën te beperken. Dit KB zal van kracht worden vanaf januari 2015. De eerste productcategorie waarvoor dergelijke emissiegrenswaarden vastgelegd zullen worden, zijn vloerbekledingen en hun bijhorende lijmen.

Bioagrotex results in industrial success story

TEXINOV (French industrial partner in the EU project Bioagrotex, coordinated by CENTEXBEL) and its new anti-insects net FILBIO PLA have been distinguished and got a “Silver SIVAL” (category “small equipment for gardening”), an award that represents 4 years of collaboration between manufacturers and scientists from 6 European countries as part of the European collaborative research project BIOAGROTEX for the use of natural fibers in the agricultural textiles manufacture.

Nominations pour le prix de l'inventeur européen 2015

Il est désormais possible de proposer un candidat pour le Prix de l'inventeur européen 2015.

Chaque année l'EPO organise le concours "Prix de l'inventeur européen".

Vous pouvez nominer votre propre invention ou celle d'une autre personne sur la page web de l'EPO.

VKC en CENTEXBEL bundelen de krachten

Kenniscentra bundelen de krachten in een cross-sectorale samenwerking met als doel een versterkte dienstverlening aan te bieden aan de bedrijven.

Commission Proposal for a Regulation on PPE

Personal Protective Equipment (PPE) are unique products as far as the user buying it buys protection encountered at home, work and leisure. Yearly statistics of mortal and major work accidents do impressively explain the importance of protection and prevention: personal health and safety are fundamental rights and people expect and require a high level protection at work, home and at leisure.

Source: EC

Taxes et redevances brevets

Révision du montant des taxes et redevances de l'Office européen des brevets à partir du 1er avril 2014

The new fees will increase by an average of about 4%, although the European Search Fee will rise more, to EUR 1285.
The EPO will also implement substantial changes to the appeal fee and introduce a new fee for filing second (and higher) divisional applications.

Voir:

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/01/a5/...
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/01/a13...

Tapijten scoren best op "vijfsecondenregel"

We hebben het allemaal al wel eens gedaan, toch? Je laat iets lekkers op de grond vallen, raapt het terug op, stopt het in je mond en beantwoordt eventuele vreemde blikken met "het was binnen de 5 seconden, hé". Britse microbiologen hebben deze zogenaamde vijfsecondenregel nu uitgebreid getest. Hier volgen de conclusies.

Lees het artikel van 12-3-2014 in De Morgen