Langue

Wegwijs in meer textieletiquette

VERORDENING (EU) Nr. 1007/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad

IMG_1069_0.JPGOpnieuw een prachtig voorbeeld van “wetstratees”. Centexbel vertaalt dit graag voor u, want de richtlijn is té belangrijk!

Op 15 mei jongstleden, gaf Sofie Gowy, Centexbel, een lezing over deze nieuwe Europese verordening tijdens het Internationale symposium “PATHWAY TO EXCELLENCE IN TEXTILES” georganiseerd door onze Turkse collega’s van EKOTEX in Istanbul.

Bedoeling van de nieuwe verordening:

De verordening bevat inderdaad heel wat nieuwe verplichtingen voor fabrikanten en invoerders van textielproducten.

De doelstelling is om eventuele belemmeringen weg te werken die de goede werking van de interne markt verstoren en worden veroorzaakt door de verschillende textielbenamingen en etiketten die in de lidstaten gebruikt worden. Daarom moeten benamingen van textielvezels en de aanduidingen op etiketten, merken en documenten die de textielproducten vergezellen tijdens de productie, verwerking en distributie geharmoniseerd worden.

Indien u hierover alles wil weten:

Contacteer Edwin Maes