Langue

Hightech in de West-Vlaamse textielsector

Een (niet enkel historisch) belangrijke sector voor West-Vlaanderen is de textielindustrie. De klassieke confectie mag dan al veel van zijn pluimen verloren hebben, een segment zoals technisch textiel blijft hoog scoren op de innovatiebarometer en wordt gedragen door een waaier aan ondernemingen met wereldreputatie.

Centexbel is het wetenschappelijke centrum voor de Belgische textielnijverheid. Ze wordt aangestuurd door Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Haar taak is het duurzaam verstevigen van de concurrentiepositie van de Belgische textielbedrijven via onder meer dienstverlening rond onderzoek en ontwikkeling bij de bedrijven. Centexbel steunt daarvoor op de expertise van ruim 100 hoog opgeleide medewerkers. Zij opereren vanuit drie antennes in Gent, Brussel en Verviers.

In de periode 2006-2011 is de totale omzet van Centexbel gericht op gans België (exclusief overheidssubsidies) met 38% gestegen. De omzet uit de begeleiding van West-Vlaamse textielbedrijven steeg in diezelfde periode met 90%, met 2011 als absoluut topjaar. Het aandeel van de West-Vlaamse klanten van Centexbel, specifiek binnen het luik ‘begeleiding van de O&O inspanningen’, lag in 2011 op 36.3% (meer dan een derde) van het Belgisch totaal, dat 9 provincies overspant. We stellen opnieuw vast dat de innovatie-inspanningen van de West-Vlaamse textielbedrijven zijn blijven toenemen in de crisisperiode 2009-2010.

bron: West-Vlaanderen Werkt 2, 2012, pagina 25-26 – Jan-Bart Van In