Langue

Hotmelt coating

Omdat de de energieprijzen alsmaar stijgen, is de zoektocht naar energiezuinige technieken sterk aanwezig in de textielsector. Daarom verricht Centexbel onderzoek naar de inzetbaarheid van hotmelt als alternatief voor de conventionele coatingtechnieken. Hotmelt is immers niet alleen energiezuinig, het is bovendien een milieuvriendelijke techniek.
De hotmelts kunnen gefunctionaliseerd worden in functie van de eindtoepassing door het toevoegen van additieven zoals vlamvertragers, antimicrobiële additieven,…

Hotmelt

Hotmelts zijn 100% polymeren die noch water noch organische solventen bevatten. Het toepassen van hotmelts in coating en lamineren is daarom economisch erg voordelig: er is geen nabehandeling nodig in een oven, in tegenstelling tot toepassingen met traditionele water- of solventgebaseerde coatingpasta’s. Door de afwezigheid van solventen is ook de emissie van vluchtige organische componenten zeer beperkt.
Hotmelts worden gesmolten en als smelt op textiel (of ander substraten) aangebracht. Om de polymeren te smelten wordt, afhankelijk van het soort polymeer, een conventionele smelter of een vatsmelter gebruikt.
Er bestaan twee soorten hotmeltpolymeren: thermoplastische polymeren en reactieve polymeren die vooral verschillen qua uithardingsmethode: thermoplastische polymeren worden uitgehard door afkoeling, terwijl reactieve polymeren een reactie met vb. vocht nodig hebben om uit te harden.

  • Thermoplastische polymeren worden vloeibaar (=smelten) in contact met hitte (temperatuur varieert volgens de chemische samenstelling van het polymeer) en worden hard (= vaste vorm) wanneer ze worden afgekoeld. Dit proces is omkeerbaar en kan herhaald worden.
    Voorbeelden: PE (polyethyleen) en PP (polypropyleen), EVA (ethyleenvinylacetaat), TPU (thermoplastisch polyurethaan)…
  • Reactieve polymeren kunnen, eens ze zijn uitgehard, niet opnieuw worden gesmolten omdat de reactie met vb. vocht aanleiding heeft gegeven tot een chemische vernettingsreactie
    Voorbeelden: vocht uithardende PU, vocht uithardende APAO’s (amorfe poly-α-olefines), UV-uithardende acrylaten...

Applicatietechnieken

Het gesmolten polymeer kan met verschillende “applicatoren” worden aangebracht. Centexbel beschikt over een "slot-die" hotmelt coater, waarbij het gesmolten polymeer door een gleufopening op het substraat wordt aangebracht. Zowel coating als laminage behoort tot de mogelijkheid. In de huidige opstelling kunnen enkel thermoplastische polymeren verwerkt worden.

Onderzoek & Industrie

Het toestel staat naast onderzoeksdoeleinden ook ter beschikking van de industrie voor eigen ontwikkelingen op de "slot-die" hotmelt-coater. Indien gewenst, kunnen de hotmelts vooraf gefunctionaliseerd worden met de dubbelschroefcompounder.
Centexbel promoot en ondersteunt de introductie van alternatieve, water-, energie- en chemicaliënbesparende technologieën, formuleringen en/of additieven en helpt bedrijven de juiste keuze te maken tussen de verschillende materialen, processen, toepassingen, distributiekanalen, samenwerkingsverbanden en netwerken.