Langue

Bedrijfssteun voor innovatie in Vlaanderen

Elk jaar zet het Agentschap Innoveren & Ondernemen meer dan 500 miljoen euro aan subsidies in voor de versterking van het economisch weefsel en duurzame tewerkstelling. Dit gebeurt via rechtstreekse steun aan ondernemingen, via het ondersteunen van projecten om ondernemerschap te bevorderen of een ondernemingsvriendelijke omgeving te creëren.

Steun voor innovatie

Sprint-projecten

Een sprint-project is een ontwikkelingsproject van eerder beperkte omvang, dat het bedrijf toelaat nieuwe kennis (technologische en/of niet-technologische) te ontwikkelen of te verzamelen en intelligent toe te passen, met het oog op een belangrijke innovatie.
De innovatie kan de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept omvatten, die een belangrijke impact heeft op de toekomstige prestaties van het bedrijf. Projecten zonder een duidelijk aantoonbare meerwaarde of “me too”-projecten (kopiëren van wat reeds bestaat bij anderen) voldoen niet aan de definitie van een sprint-project. Lees meer

VIS-trajecten

De belangrijkste doelstelling van het VIS-trajecten programma is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op korte termijn toepasbaar zijn en die resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep.
Kenmerkend voor de VIS-trajecten is dat men het volledige traject van kennisverwerving tot kennisgebruik kan integreren in één project. In functie van de noden kunnen de activiteiten modulair samengesteld worden waarbij de aanvrager in samenspraak met de doelgroep de omvang en de volgorde van de afzonderlijke activiteiten bepaalt. Het verwerven van kennis speelt een belangrijke rol, maar dient steeds in functie te staan van het ingang doen vinden van de projectresultaten bij de doelgroepbedrijven. Lees meer

O&O-bedrijfsprojecten

Een O&O-bedrijfsproject is een individueel project van onderzoek of ontwikkeling, uitgevoerd door één of meerdere bedrijven, al dan niet in samenwerking met onderzoekspartners. Een O&O-bedrijfsproject vertrekt daarbij vanuit een concrete probleemstelling of opportuniteit waarrond verder kennis moet opgebouwd worden en die naar realisatie toe een belangrijke onzekerheid in zich draagt. Het project kan een ruim gamma van doelstellingen en activiteiten inhouden, die zowel technologisch als niet-technologisch kunnen zijn. Lees meer

Kmo-innovatieprojecten

Kmo-innovatieprojecten dragen bij tot het realiseren van een innovatie. Dit kan zowel de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept omvatten. 'Innovatie' of 'vernieuwing' is daarbij te interpreteren als 'vernieuwend voor het bedrijf én met een duidelijke impact op de bedrijfsactiviteiten'. Lees meer

Clusters

De doelstelling van het Vlaamse clusterbeleid bestaat erin onbenut economisch potentieel te ontsluiten en de competitiviteit te verhogen bij Vlaamse ondernemingen via een actieve en duurzame samenwerking tussen actoren.
Het clusterbeleid richt zich naar samenwerkingsverbanden van Vlaamse ondernemingen met groei-ambities, innovatiebewust, met internationale blik en openstaand voor samenwerking met andere ondernemingen en kenniscentra, zowel voor de realisatie van hun individuele bedrijfsdoelstellingen als voor het bijdragen aan een competitiviteitsverhoging bij een grote groep van Vlaamse ondernemingen.
Het Vlaams clusterbeleid onderscheidt twee types van clusters, de speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken.

Subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in een internationaal consortium

Voor uitvoering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) kunnen bedrijven en kenniscentra rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Europa en/of vanuit Vlaanderen voor internationale samenwerking:

  • Vanuit Europa: door participatie in Europese programma’s zoals het H2020 programma. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt ondersteuning en informatie voor deelname aan zo’n programma via het National Contact Point (NCP). Informatie kan verkregen worden via NCP. Dit team is een samenwerking tussen het agentschap en het FWO.
  • Vanuit Vlaanderen: door deelname aan internationale netwerken waarvan het Vlaams aandeel door het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt gefinancierd. Het agentschap zet zijn steunprogramma’s in om de financiering van deze netwerken te realiseren.

Blijf op de hoogte van de projecten die Centexbel-VKC u voorstellen via onze halfjaarlijkse nieuwsbrief FASTFORWARD, Research Updates