Langue

Nieuwe ISO norm "doeltreffendheid beschermende ...

Een nieuwe norm die de veiligheid verhoogt van personen die in contact kunnen komen met warmte en vlammen, is zopas verschenen. Het betreft de ISO 11612:2008 Clothing for protection against heat and flames – Test methods and performance requirements for heat-protective clothing, die recent werd bijgewerkt om de oorspronkelijke norm, gepubliceerd in de jaren 1990, te vervangen. Deze Internationale norm bepaalt drie prestatieniveaus op grond van de geschatte risico’s (plus een vierde niveau voor situaties van extreme blootstelling).

bron: NBN