Langue

Eerste call ecologiepremie 2010 gelanceerd!

De eerste call van de ecologiepremie voor het jaar 2010 werd zopas gelanceerd. Deze call loopt van 19 januari 2010 t.e.m. 30 april 2010 en heeft een budgettaire enveloppe van 40 miljoen euro. Ondernemingen die investeringen plannen die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (LTL), kunnen dus tot 30 april 2010 een aanvraag indienen.

Zoals steeds kunt u enkel voor die investeringen die nog niet zijn aangevat (start = datum eerste factuur) een geldige aanvraag indienen.

Wijzigingen in vergelijking met vorige Call:

OVAM eco-efficiëntiescan

Ondernemingen die een OVAM eco-efficiëntiescan ondergingen voor het indienen van hun steunaanvraag kunnen genieten van een hogere score. Dit geldt tevens voor ondernemingen die een zelfscan ondergingen via de OVAM webapplicatie.
Zij dienen dit aan te vinken in de aanvraag (in de rubriek milieucertificaten) met vermelding van de datum van de scan als begindatum en met als einddatum een datum na de indieningsdatum van de steunaanvraag.

Daling ecologische meerkost voor fotovoltaïsche zonnepanelen

Omwille van de gedaalde aankoopprijzen van zonnepanelen en kortere terugverdientijd van de investering werd de ecologische meerkost verlaagd van 15 naar 10%.

Bijkomende technologie

De Limitatieve Lijst van Technologieën werd voor de Textielindustrie uitgebreid met een bijkomende technologie : Nr 100076: Installatie voor het gebruik van thermoplastische poeders als bindmiddel bij de productie van textiel. Het betreft een installatie voor het droog bewerkstelligen van een vezelbinding bij de productie van textiel door middel van een smeltpoeder.

Meer informatie: Dirk Weydts