Language

Lexicon

Textile dictionary English — Dutch

2000 results found

textile sector, textile branchtextielsector
textile wall coveringtextielbehang
texturetextureren, kroezen
texture box, crimping boxtextureerkamer
texture, structuretextuur
thickening agent, thickenerverdikkingsmiddel
thickness gaugediktemeter
thread brakedraadrem
thread break, thread breakagegarenbreuk
thread breakagedraadbreuk
thread guidedraadgeleider
thread knot, balgarenstrop, garenophoping
thread monitor, thread-stop-motiongarenwachter
thread reacher, reacheraangever
thread stop-motiondraadwachter
thread tensioner, thread tension devicedraadspanner, garenspanner
threadingrijgen, inrijgen, doorhalen
threading fault, drawing-in faultrijgfout, doorhaalfout
three-roller spinning milldriecilinderspinnerij
through print, penetrationdoordruk
tick, ticking, drilltijk, het tijk
tiestropdas, das
tieaandraaien
tiebinden
tightspanty
time of payment, term of paymentbetalingstermijn
tinsels, strawslemen
titre, titertiter
titre, titertitersterkte
tongue needle, latch needletongnaald>klepnaald
top coating, mantling clothmantelstof
top layer, upper layertoplaag
torsion counter, twist settertorsiemeter, twistmeter
touchgreep, touché
toughtaai
towwerk, de hekelklodden
towelhanddoek
toxicitytoxiciteit, giftigheid
TQCIKZ, I.K.Z.
trade balance, balance of tradehandelsbalans
trade fairbeurs
transferoverschrijving
transfer coatingtransfercoating
transfer papertransferpapier
transfer printingtransferdruk
transfer, transmitoverdragen
transparentdoorzichtig, transparant
traveller, ring travellerloper
treat with paraffin waxparaffineren
triacetate fibretriacetaatvezel