Language

Made different

Nieuwe markten, nieuwe concurrenten, nieuwe technologieën, nieuwe maatschappelijke eisen, … de maakindustrie in ons land staat voor een aantal stevige uitdagingen. Een grondige aanpak is nodig om onze bedrijven futureproof te maken.