Language

Provincie West-Vlaanderen

Provinciale cofinanciering voor Europese projecten

De provincie West-Vlaanderen voorziet in bepaalde gevallen cofinanciering voor Europese projecten. De projecten moeten een meerwaarde hebben voor en passen binnen het beleid van de provincie West-Vlaanderen. De toekenning van provinciale cofinanciering is geen automatisme en is afhankelijk van inhoudelijke, regelgevende en budgettaire parameters.