Language

aanvraagformulier Belgische normencommissie

Als lid van een commissie kunt u de vergaderingen van een commissie bijwonen, beschikt u over de documenten en heeft u de mogelijkheid om commentaren over te maken.
De voorwaarden en andere reglementen staan vermeld in het Bijzonder Huishoudelijk Reglement van de NBN commissies beheerd door sectorale operator Centexbel. De indiening van dit formulier veronderstelt dat u de voorwaarden hebt gelezen en dat u ze expliciet aanvaardt.

Schrijf N/A indien niet van toepassing

Enkel wanneer verschillend van bovenvermeld adres.

Zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage:

  • Verplichte en aanverwante leden van Centexbel
  • Leden en medewerkers van Fedustria
  • Vertegenwoordigers van
    • andere sectorale operatoren
    • de overheden
    • verenigingen die voor het geheel van hun leden een collectieve bijdrage hebben betaald
  • Medewerkers van universiteiten en hogescholen