Language

Activiteiten

1. Testen

Heel wat bedrijven doen op regelmatige basis beroep op de geaccrediteerde Centexbellaboratoria zowel in het kader van kwaliteitsonderzoek als in het kader van wettelijke voorschriften (brandnormen, EC-conformiteit…), bij discussies tussen leverancier en klant of om de eigenschappen van nieuwe producten te analyseren en te verbeteren.

Er zijn enkele zeer overtuigende argumenten om voor de testlabs van CENTEXBEL te kiezen:

 • professioneel advies
 • grondige kennis en opvolging van internationale normalisatie
 • quasi volledig testaanbod met enkele Europese primeurs!
 • voortdurende update en uitbreiding van testapparatuur, testmethodes en pilootplatforms
 • geaccrediteerde testen waardoor onze laboratoria jaarlijks aan zeer strenge controles worden onderworpen
 • marktconforme voorwaarden

2. Certificatie van producten en processen

Productlabels worden steeds belangrijker. Enerzijds worden labels op vrijwillige basis toegepast, anderzijds wordt dit contractueel afgesproken tussen producent en afnemer en ten slotte zijn er labels die wettelijk verplicht zijn.

CENTEXBEL is als erkend test- en certificatiecentrum uw beste keuze voor het testen en certificeren van uw producten en processen.

 • wettelijk verplichte certificatie in het kader van CE-markering voor persoonlijke beschermingsmiddelen, bouwproducten (vloerbekleding), brandgedrag van interieurmaterialen in touringcars, speelgoed …
 • vrijwillige productcertificatie, zoals Oeko-Tex®100 & STeP by Oeko-Tex® made in Green®, GuT

3. Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek & Ontwikkeling zijn de basis voor de groei en versterkte concurrentiekracht van de westerse textielindustrie.

Om het hoofd te kunnen bieden aan allerlei vlijmscherpe aanvallen uit landen met lagere loonkosten en minder strenge arbeidsvoorwaarden moeten onze bedrijven hen steeds te slim af zijn met hoogtechnologische, (multi-)functionele en meerwaardige producten. Als één van de grootste Europese onderzoekscentra betrekt CENTEXBEL de Belgische textielindustrie bij verschillende soorten collectieve onderzoeksprojecten op regionaal, federaal en Europees niveau. Samen met een toenemend aantal individuele bedrijven voeren wij (doorgaans subsidieerbare) contractonderzoeksprojecten uit rond onmiddellijk implementeerbare nieuwe producten of processen.
Binnen deze pijler biedt CENTEXBEL u de expertise van een hoogopgeleid en gespecialiseerd onderzoeksteam. Bovendien heeft CENTEXBEL een internationaal en sectoroverschrijdend netwerk uitgebouwd met diverse Europese en "overzeese" onderzoeksinstellingen, universiteiten en gespecialiseerde leveranciers en gebruikersgroepen.

4. Dienstverlening

CENTEXBEL is zowel in Vlaanderen (kmo-portefeuille) als in Wallonië (chèques technologiques) een erkend dienstverlener en biedt de industrie verschillende diensten aan met elk hun specifieke aandachtspunten. Onze adviseurs hebben een jarenlange bedrijfservaring en hanteren een duidelijke "no-nonsense" mentaliteit.

Advies

 • innovatieadvies
 • technologisch advies
 • intellectuele eigendomsrechten
 • milieu en milieuwetgeving
 • eco-design & duurzaam ondernemen

Pilootplatforms

Professionele begeleiding en testfaciliteiten voor productontwikkeling en -optimalisatie en kleine productieruns op onze vijf semi-industriële platforms:

 • breien
 • coaten
 • extrusie
 • veredeling
 • wasplatform

Informatie

 • opleiding- & informatiesessies met o.a. de maandelijkse horizonverkenningen en ontbijtsessies
 • organisatie en medewerking aan internationale congressen (PPE, tapijt, coating, sport en textiel...)
 • individuele bedrijfsopleidingen
 • publicaties en website

Normen & octrooien

 • internationale normalisatie: als sectoraal operator voor verschillende textielgerelateerde normalisatiecomités verdedigt CENTEXBEL de belangen van de Belgische textielindustrie op Europees en internationaal niveau
 • octrooicel

Bedrijfsdoorlichtingen (audits)

 • kwaliteitssystemen (ISO 9000)
 • milieuzorgsystemen (ISO 14001 - STeP - HACCP (voedselkwaliteit))
 • veiligheidssystemen (BS 8800)
 • innovatiescan