Language

Groene wanden voor duurzame gebouwen en steden

Datum: 
20 Dec 2017 09:30 - 15:30
Plaats: 
WTCB - Limelette

Het door VLAIO gesubsidieerde VIS-traject Groen bouwen is intussen al twee jaar aan de gang. Tijdens dit midterm event zullen een aantal van de projectpartners tekst en uitleg komen geven bij de taken die ze tot nu toe uitgevoerd hebben. Zo zal het WTCB de eerste resultaten van zijn onderzoek naar de kwaliteit en de kwantiteit van het toevoer- en afvoerwater van de proefopstelling te Limelette komen toelichten en zal dieper ingegaan worden op het belang van LCA (levencyclusanalyse) en LCC (levencycluskosten) voor de verschillende onderdelen van groene wanden.

Het Proefcentrum Sierteelt (PCS) zal dan weer een tipje van sluier oplichten over de plantkundige kant van de zaak: welke planten komen in aanmerking voor groene wanden en welke niet?

plant-groeit-op-textiel-5_0.JPG

De medewerkers van Centexbel zullen op hun beurt aangeven welke rol textiel te spelen heeft in de opbouw van groene wanden.

En de manier waarop een groene wand in de praktijk tot stand gebracht kan worden, komt u te weten aan de hand van de bespreking van enkele bezochte voorbeeldprojecten.

Ten slotte komen Interleuven en Architectenbureau Architeam respectievelijk de realisatie van hun groenwandprojecten in Leuven en Korbeek-Lo belichten.

Inschrijvingen

Deelname: 
organisatie door derden
Contactpersonen: