Language

Horizonverkenning Beschermend Textiel

Datum: 
24 Okt 2017 12:00 - 15:00
Plaats: 
Centexbel - Technologiepark 7 - Zwijnaarde

Programma

Innovaties in beschermende kleding – overzicht van het voorbije jaar

  Beschermende kleding blijft een zeer innoverend segment. Sander De Vrieze staat stil bij verschillende innovaties van het voorbije jaar en patent(aanvragen) die in deze sector zijn gelanceerd. Sander werpt ook een blik op toekomstige innovaties voor beschermende kleding.
  Sander De Vrieze, Centexbel

Lopende en nieuwe norm projecten beschermend textiel en textielproducten

  Normen zijn belangrijke tools om materialen en producten te evalueren en hun meerwaarde te toetsen. Omdat producten zijn continu in ontwikkeling (nieuwe materialen, nieuwe samenstellingen) zijn, moeten de normen deze ontwikkelingen volgen via herzieningen en nieuwe projecten.
  Karin Eufinger, Centexbel

Van 89/686 naar 2016/425: wat zijn de belangrijkste zaken die fabrikanten in het achterhoofd moeten houden in verband met de certificatieprocedures?

  Wanneer de nieuwe Verordening van kracht gaat zullen heel wat zaken wijzigen in het certificatieproces: waar moeten fabrikanten en invoerders op letten? Wat moet gebeuren op welk moment?
  Inge De Witte, Centexbel

Duurzaam bedrijfstextiel onder de loep

  Centexbel voerde in opdracht van OVAM een studie uit om de "verdoken bedrijfstextielstromen" en de eventuele terugname van deze stromen in kaart te brengen. De uitkomst van dit onderzoek moest resulteren in sectordoelstellingen. Edwin coördineerde dit onderzoek en licht de resultaten toe.
  Edwin Maes, Centexbel

Post A&A beurs

  Lies blikt terug op de A&A beurs: wat zijn opvallende nieuwigheden, trends, evoluties.
  Lies Alboort, Centexbel

Deelnameprijs

leden Centexbel: 100 euro-persoon-sessie | niet-leden: 120 euro-persoon-sessie
kmo-portefeuille (opleidingsubsidie)
Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW.
Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

Deelname: 
betalend, registratie verplicht
Contactpersonen: