Language

Studienamiddag Water 2017

Datum: 
04 Dec 2017 12:00 - 17:00
Plaats: 
Poortakkerstraat 98 - St-Denijs-Westrem

Traditiegetrouw vindt de Studienamiddag water van Fedustria en Centexbel plaats op de eerste maandag van december. En net zoals ieder jaar brengen wij u een programma van 4 sprekers rond watergebonden thema’s die relevant zijn voor de textielsector en wordt namiddag afgesloten door een gastspreker.

De onderwerpen die aan bod kunnen komen gaan over waterwinning en proceswaterbehandeling, afvalwaterzuivering, hergebruik van gezuiverd afvalwater, lozingsproblematiek, duurzaamheid, technologische en economische aspecten.
De exacte inhoud van de verschillende voordrachten wordt vastgelegd in functie van actuele thema’s en van specifieke vragen uit de textielsector zelf.

Aan dit event nemen gemiddeld een 50-tal personen uit de textielindustrie, van de bevoegde overheden en toeleveranciers deel. Inderdaad, een ideaal moment om uw producten en/of diensten aan deze groep bekend te maken.

Bekijk onze gunstige voorwaarden of contacteer Ann De Grijse.

Programma

Ecotoxiciteit van afvalwater

EPAS - Luc Van Eyck

    Nadat hij de methodiek van ecotoxiciteitsbepaling van afvalwater incl. de voorbereidende Zahn-Wellens test heeft toegelicht, zoemt Luc Van Eyck in op de resultaten van deze testen over de jaren heen. Hij brengt de mogelijke impact van de recente wijziging van de testmethode in kaart. Zullen de resultaten verschuiven naar meer toxisch afvalwater door de overschakeling van de acute test d.m.v. een verdunningsreeks naar een limiettest op een onverdund staalafvalwater? Tot slot reikt hij enkele mogelijke pistes aan om te zoeken naar oorzaken en remediëring wanneer toxisch afvalwater wordt vastgesteld.

(Textiel)cases rond optimalisatie van afvalwaterzuiveringsinstallaties (meetinstrumenten)

Intelsens - Riet Cornelissen/Tim Van Dyck

    Op een aantal biologische waterzuiveringsinstallaties werden reeds online sensoren geïnstalleerd. Het is belangrijk om deze sensoren op een intelligente manier te integreren in de processturing zodat de operationele kosten (o.a. energie) dalen en het proces stabieler werkt. Riet Cornelissen en Tim Van Dyck hebben in het kader van het project Intelsens een aantal (textiel)bedrijven bezocht en belangrijke verbeterpunten gedetecteerd. Aan de hand van een aantal gevalstudies tonen ze aan wat de verbeterpunten zijn en bespreken ze hoe die kunnen worden aangepakt .

Waterzuivering en waterhergebruik in de textielsector, een economische analyse

Pantarein - Floriaan Van Mechelen

    Een eigen waterzuiveringsinstallatie biedt textielbedrijven tal van voordelen: u kan op oppervlaktewater lozen en verlaagt op die manier drastisch de heffingskosten en u kan water hergebruiken zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de steeds strengere normen voor grondwateropname of specifiek waterverbruik. Tijdens de presentatie worden de verschillende mogelijke zuiveringstechnieken voor textielafvalwater toegelicht, zowel technologisch als economisch. Er wordt een kostenraming van de investeringen en de operationele aspecten meegeven, waardoor een eindklant meer inzicht krijgt in de terugverdientijden.

Vergelijkende studie van afvalwaterbehandeling en waterkosten voor textielbedrijven in verschillende EU-landen in het kader van het ECRWTI-project

Inotex - Olga Chybová

    Het H2020 project ECWRTI demonstreert de mogelijkheden van een innovatieve waterzuivering bestaande uit elektrocoagulatie gevolgd door membraanfiltratie in twee textielbedrijven in Vlaanderen en Italië. ECWRTI bestudeerde in het kader van dit project de kosten die gepaard gaan met afvalwaterbehandeling en opgenomen water. Inotex presenteert de resultaten van deze vergelijkende studie voor België, Duitsland, Italië, Roemenië en Polen.

Slotstoespraak: Uitdagingen voor het waterbeleid voor de Vlaamse textielindustrie

Dirk Van der Stede, CEO van het Vlaams Kenniscentrum Water - Vlakwa

Deelnameprijs

leden Centexbel: 100 euro-persoon-sessie | niet-leden: 120 euro-persoon-sessie
kmo-portefeuille (opleidingsubsidie)
Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW.
Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

Deelname: 
betalend, registratie verplicht
Contactpersonen: 
Uitnodiging: