Language

Studienamiddag Water 2017

Datum: 
04 Dec 2017 12:00 - 17:00
Plaats: 
Poortakkerstraat 98 - St-Denijs-Westrem

Traditiegetrouw vindt de Studienamiddag water van Fedustria en Centexbel plaats op de eerste maandag van december. En net zoals ieder jaar brengen wij u een programma van 4 sprekers rond watergebonden thema’s die relevant zijn voor de textielsector en wordt namiddag afgesloten door een gastspreker.

De onderwerpen die aan bod kunnen komen gaan over waterwinning en proceswaterbehandeling, afvalwaterzuivering, hergebruik van gezuiverd afvalwater, lozingsproblematiek, duurzaamheid, technologische en economische aspecten.
De exacte inhoud van de verschillende voordrachten wordt vastgelegd in functie van actuele thema’s en van specifieke vragen uit de textielsector zelf.

Programma

Ecotoxiteit van afvalwater

EPAS - Luc Van Eyck

(Textiel)cases rond optimalisatie van afvalwaterzuiveringsinstallaties (meetinstrumenten)

Intelsens - Riet Cornelissen/Tim Van Dyck

Economische evaluatie van waterzuiveringstechnieken toegepast in de textielsector

Pantarein - Florian Van Mechelen

Vergelijkende studie van de waterkost voor textielbedrijven in verschillende landen in het kader van het ECRWTI-project

Inotex - Olga Chybová

Slotstoespraak: Uitdagingen voor het waterbeleid voor de Vlaamse textielindustrie

NN - Vlakwa

Deelnameprijs

leden Centexbel: 100 euro-persoon-sessie | niet-leden: 120 euro-persoon-sessie
kmo-portefeuille (opleidingsubsidie)
Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW.
Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

Deelname: 
betalend, registratie verplicht
Contactpersonen: