Language

Beschermende kleding tegen hitte en vuur

Vergadering Saint-Denis 12/13 november 2009

Specificatienormen: opmerkingen en eventuele acties

EN ISO 11611: Protective clothing for use in welding and allied processes
EN ISO 11612: Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame
EN ISO 14116: Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing

  • Hoewel deze drie normen één of meer parameters/eisen gemeen hebben, kunnen die onderling verschillen. De normen worden nu gelijktijdig herzien om meer uniformiteit te creëren voor parameters zoals treksterkte, scheursterkte, barstdruk, voorbehandeling, testen van hardware …
  • De CEN consultant benadrukte echter dat een revisie eerst en vooral moet gebeuren op basis van de voorziene risico’s, ook al zou dit eventueel aanleiding geven tot verschillende methoden/eisen. Omdat het over gemeenschappelijke EN-ISO normen gaat, moet bovendien rekening worden gehouden met de mening en input van ISO.

Belangrijk om weten

  • Over de parameter “Electrical resistance” uit EN ISO 11611 bestaan vrij uiteenlopende meningen. Deze parameter is niet terug te vinden in Annex ZA van de norm. Daarin wordt de link gelegd met de essentiële eisen van de richtlijn. Dit leidde tot wat verbaasde reacties bij een aantal leden maar ook de CEN consultant heeft blijkbaar bedenkingen bij het nut van deze parameter.
  • Net als vorige keer vond de discussie plaats over de in EN ISO 11612 vermelde warmteweerstandstest bij 260°. De voorzitter benadrukte nogmaals dat het wel degelijk een volledige optie is en dat dus geen enkel materiaal moet getest worden bij deze hoge temperatuur. Hij geeft wel toe dat de Engelse tekst niet duidelijk is, terwijl de Franse versie wel heel duidelijk blijkt te zijn. De WG vraagt aan VG5 dit zo snel mogelijk te behandelen.

Bovenstaande onderwerpen zullen uiteraard terug aan bod komen bij de revisie van de normen.

ISO 469: Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing
Een projectgroep bereidt de herziening van deze norm voor. Een eerste ontwerpdocument wordt verwacht tegen midden 2010.

Testmethoden: opmerkingen en eventuele acties

  • ISO 9150 / EN 348 - lasspattentest
    De actuele sensor en het sensorblok worden momenteel niet meer geproduceerd. Een mogelijk alternatief is een sensor uit de UK. Een drietal labs waaronder Centexbel voeren zo snel mogelijk vergelijkende proeven uit. De vergadering bevestigde opnieuw de hoogdringendheid om de norm te amenderen en eventueel volledig te herzien.
  • EN ISO 9185 - test met vloeibaar metaal
    Het zoeken naar een alternatieve methode met een calorimeter in plaats van een PVC huidsimulatie zit voorlopig in de koelkast.