Language

Best Beschikbare Technieken

Micropolluenten in het afvalwater beperken

De lijst met Best Beschikbare Technieken (BBT) voor de textielveredeling van 1998 is aangevuld met een BBT-studie ter beperking van een aantal micropolluenten via het afvalwater. Deze studie, met medewerking van Centexbel en Fedustria, brengt de best beschikbare technieken in kaart om de emissie (uitstoot) van een aantal micropolluenten via het afvalwater van textielbedrijven in te perken.

De studie is bestemd voor:

  • textielbedrijven die veredelingstechnieken toepassen en daarbij gebruik maken van broomhoudende vlamvertragers (Deca-BDE, HBCD), antimoontrioxide (Sb2O3), perfluortensiden (PFOS en PFOA), nonylfenolen (NFn) en/of nonylfenolethoxylaten (NFE)
  • textielbedrijven die worden geconfronteerd met de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) in hulpstoffen

De BBT om de emissie van bovenvermelde micropolluenten via het afvalwater van de textielindustrie te beperken zijn meestal preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen, zoals de Best Beschikbare Technieken

  • om afspraken te maken over de gebruikte chemicaliën met leveranciers van weefsels en garens
  • om zoveel mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke alternatieve chemicaliën voor het veredelen van textiel
  • om uitgewerkte procesbaden met Deca-BDE, HBCD, Sb2O3, PFOS en/of PFOA op te vangen en via een erkend verwerker af te voeren.

De BBT-studie berekende voor de textielindustrie de emissiewaarden verbonden met de BBT (BAT Associated Emission Levels of BAT-AELs) en doet een voorstel voor sectorale lozingsvoorwaarden.
De BBT-studie is bedoeld als input bij de herziening van de Europese BBT-studie voor de textielindustrie en is beschikbaar op de website van EMIS.

U kan deze BBT-studie als boek bestellen via:

Uitgeverij Academia Press

Eekhout 2
9000 Gent
Tel: 09/233.80.88
Fax: 09/233.14.09
E-mail: info [at] academiapress [dot] be