Language

Bicomponentvezels

Pilootlijn voor O&O en prototyping

bicoschema.pngU kunt de Centexbel extrusielijn gebruiken voor onderzoeksprojecten (collectief of privé) die u samen met ons uitvoert of u kunt de extrusielijn tegen betaling huren voor het aanmaken van prototypes of om een bepaald product op punt te stellen… tijdens een of meer dagen. Ook in dit geval wordt de extrusielijn bediend door onze ervaren operatoren.
Net zoals onze andere pilootlijnen, werd de extrusielijn ontworpen in functie van onze onderzoeksactiviteiten. Bij de samenstelling hebben we veel aandacht geschonken aan een optimale flexibiliteit en een minimaal grondstofgebruik. Hoewel we hoge productiesnelheden kunnen simuleren is de lijn niet geschikt om grote hoeveelheden garens te produceren.

De ervaring leert ons echter dat garens die op de Centexbel extrusielijn ontwikkeld en geoptimaliseerd werden heel snel op industriële schaal in productie werden genomen.

Wat zijn bicomponentvezels?

Bicomponentvezels bestaan uit twee componenten die over de totale lengte van de vezel verdeeld zijn. Elk component kan verschillende fysische of chemische eigenschappen hebben. Het kunnen zowel varianten van hetzelfde polymeertype zijn of totaal verschillende polymeertypes. Door twee polymeren tot een enkele vezel te “co-extruderen” worden de verschillende eigenschappen van beide polymeren gecombineerd. De nieuw ontstane bicomponentvezel krijgt hierdoor nieuwe eigenschappen en kan in heel wat nieuwe toepassingen worden gebruikt.
De eigenschappen en toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van zowel de eigenschappen en combinatie van de verschillende polymeren en additieven als van de specifieke vorm van de doorsnede van de bicomponentvezel.

Concentric Sheath/Core (concentrische mantel/kern)

concentrisch-mantel-kern.pngDeze configuratie wordt vooral toegepast in smeltvezels waarvan de mantel bestaat uit polymeren met een laag smeltpunt rond een kern met een hoger smeltpunt. Bij verwarming smelt de mantel; door de koeling achteraf wordt de nonwoven of composiet structuur gebonden. Concentrische mantel/kern vezels worden ook toegepast om een vezel te produceren met een hoogwaardige (dure) en/of zwakkere externe polymeerlaag rond een goedkopere, maar sterkere kern.

Eccentric Sheath/Core (excentrische mantel/kern)

excentrisch-mantel-kern.pngIn tegenstelling tot de concentrische mantel/kernconfiguratie staat de kern hier uit het centrum. Door de verschillende krimpratio’s van de twee polymeren krult de vezel wanneer die in een ontspannen toestand wordt verhit. Hierdoor kan men vezels laten kroezen en er volume aan geven.

Side-by-Side (zij-aan-zij)

side-side.pngBeide polymeren nemen een gedeelte van het vezeloppervlak in. Afhankelijk van de polymeerkeuze kan deze vezel een hogere latente kroezing ontwikkelen dan de excentrische mantel/kern configuratie.

Pie Wedge

pie-wedge.pngDeze constructie bestaat uit zestien aan elkaar grenzende “taartpunten”. Iedere taartpunt van polymeer A is aan weerszijden geflankeerd door een polymeer B.
Deze vezels zijn zo ontworpen dat de verschillende taartpunten bij mechanische werking uiteenvallen in microvezels van 0.1 tot 0.2 denier.

Islands/Sea (eilandjes in de zee)

island-sea.pngIn deze configuratie vormt polymeer A de eilandjes en is polymeer B de zee. Deze vezelvorm laat het toe dat heel wat fijne draden van een vezelpolymeer geplaatst worden in een matrix van een oplosbaar polymeer.
Door die laatste op te lossen produceert men een weefsel op basis van hele fijne microvezels. Zo kan men fijnere vezels verkrijgen dan door rechtstreekse extrusie van fijne vezels.

Deze vijf basisconfiguraties kunnen worden aangepast in functie van de gewenste vezel- of gareneigenschappen. Zo kunt u bijvoorbeeld het aantal eilanden beperken voor de productie van geleidende garens. Anderzijds kan een holte voorzien worden in de pie wedge-configuratie (hollow pie wedge) om de filamenten nog makkelijker uit elkaar te doen vallen. De doorsnede van de garens kan worden aangepast om trilobale (in plaats van ronde) garens te produceren met kern/mantel structuren of side/side structuren voor tapijttoepassingen.

Bicomponentvezels worden op dit ogenblik vooral toegepast in de productie van:

  • microvezels (voor hygiënetoepassingen)
  • geleidende vezels
  • antimicrobieel textiel
  • autokroezende vezels
  • elastische vezels
  • composieten
  • nonwovens…