Language

CE Marine equipment

Sinds 2/3/2015, is Centexbel notified body voor de conformiteitsbeoordeling in het kader van de 2014/90/EU Marine Equipment Directive (MED)
Notified Body nummer: 0493

Marine Equipment Directive 2014/90/EU

Marine_Equipment_Directive_96-98-EC__0.jpgDe Marine Equipment Directive heeft betrekking op alle schepen die onder de vlag van een EER-lidstaat varen. Doel van deze richtlijn is de veiligheid op zee en de preventie van verontreiniging van de zee te verbeteren door de uniforme toepassing van de relevante internationale instrumenten met betrekking tot de uitrusting die bestemd is voor plaatsing aan boord van schepen waarvoor door of namens de lidstaten (via notified bodies, zoals Centexbel) veiligheidscertificaten worden uitgereikt overeenkomstig internationale verdragen, alsmede het vrije verkeer van deze uitrusting binnen de Gemeenschap te waarborgen. Het merkteken voor conformiteit dat op de producten wordt aangebracht is het scheepsroer.

PRODUCTEN PROCEDURES
Brandbescherming Kwaliteitsborging productie
Kwaliteitsborging producten
Productcontrole
EC type-examination

Brandbescherming

  • Brandweeruitrusting: beschermende kleding
  • Brandweeruitrusting: handschoenen
  • Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamverspreidend vermogen
  • Draperieën, gordijnen en andere opgehangen textielstoffen en films
  • Bekleed meubilair
  • Matrassen en beddengoed
  • Beschermende kleding die bestand is tegen de inwerking van chemische stoffen