Language

Centexbel publiceert

Active Coatings for Smart Textiles

active_coatings-for-smart-textiles_0.jpg

Editor: Jilian Hu
Release Date: 15 April 2016
Woodhead Publishing
ISBN: 9780081002636
eBook ISBN: 9780081002650
Pages: 482

This detailed book presents the latest information on active materials and their application to textiles in the form of coatings and finishes for the purpose of improving performance and creating active functional effects, covering smart coating types and emerging processes.

Chapter 4 on Smart durable and self-healing textile coatings was written by Pieter Heyse, Ine De Vilder and Myriam Vanneste (Centexbel)

More information

You can order the book at:

Elsevier
Bol.com
Amazon

Functional Finishes for Textiles

Improving Comfort, Performance and Protection

book_cover_functional_finishes.jpg

Editor: Roshan Paul
Woodhead Publishing Series in Textiles
ISBN-13: 978-0857098399ISBN-10: 085709839X
Release: October 24, 2014

Functional finishes for textiles reviews the most important fabric finishes in the textile industry. It discusses finishes designed to improve the comfort and other properties of fabrics, as well as finishes which protect the fabric or the wearer. Each chapter reviews the role of a finish, the mechanisms and chemistry behind the finish, types of finish and their methods of application, application to particular textiles, testing and future trends.

  • Describes finishes to improve comfort, performance, and protection of fabric or the wearer
  • Examines the mechanisms and chemistry behind different types of finishes and their methods of application, testing and future trends
  • Considers environmental issues concerning functional finishes

Centexbel wrote chapter 7 on Easy Care Finishes for Textiles

Have a look at the contents of the book

You can order the book at:

Elsevier Store
Amazon

Nieuwsbrieven

Centexbel INFO

De Centexbel INFO wordt elke maand elektronisch verstuurd en verschijnt in het Nederlands en in het Frans.
Iedere maand behandelen we een centraal thema.

>>fast foward>> research updates

Centexbel's nieuwe elektronische nieuwsbrief >>fast forward>> research updates brengt u informatie over alle nieuwe collectieve onderzoeksprojecten die wij willen opstarten op regionaal, federaal en Europees niveau.
Collectief onderzoek is gericht op een gemeenschappelijk relevant thema voor de textielindustrie en is een zekere en betaalbare weg naar technologische innovatie. Omdat we deze collectieve projecten meestal met partners uit de volledige textielwaardeketen uitvoeren, biedt uw deelname in deze projecten meteen uitgelezen én relevante netwerkkansen!

Milieufax: een onmisbaar maandblad voor de Vlaamse textielindustrie

Met de Milieufax bieden CENTEXBEL en FEDUSTRIA u iedere maand een boeiende reeks artikels rond milieu en milieuwetgeving gericht op de Vlaamse textielbedrijven.
Contacteer: Ann De Grijse

Centexbel Jaarverslagen

Ieder jaar publiceert Centexbel een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar waarbij we al deze activiteiten bundelen binnen een algemeen thema.

Door deze aanpak creëren we tijdloze en interessante naslagwerken voor onze industriële partners en andere stakeholders.

Wetenschappelijke artikels

Onze wetenschappelijke medewerkers publiceren grondig uitgewerkte en rijk geïllustreerde wetenschappelijke artikels in Unitex, het tweemaandelijkse tijdschrift voor de textielkaderleden en in internationale vakbladen.

Centexbel brochures

Centexbel verspreidt een hele reeks kleurriijke brochures over textielproducten en technologëën. Daarnaast creëren we regelmatig technische fiches, zoals onlangs over de verschillende soorten Persoonlijke Bescherminsgmiddelen en de normen die erop van toepassing zijn.