Language

Certificatietesten

Centexbel test of uw producten voldoen aan specificaties en wettelijke normen

Video van Ansell over "EN 388 - beschermende handschoenen - mechanische weerstand" toont verschillende testopstellingen van Centexbel voor het bepalen van de mechanische weerstand van beschermende handschoenen.

Textielproducten moeten voldoen aan zeer strenge eisen al naargelang hun gebruik en eindbestemming. Textielproducten zoals kamerbreed tapijt worden door Europa beschouwd als bouwmaterialen waaraan zeer strikte normen op het vlak van brandveiligheid, elektrostatisch en slipgedrag… zijn opgelegd.

Centexbel is geaccrediteerd voor het uitvoeren van een hele reeks testen in het kader van wettelijk verplichte certificatie (CE-markering van beschermende kleding – bouwproducten - interieurtextiel in touringcars) en vrijwillige certificatie.

Bovendien certificeren we wasprocedures in ziekenhuizen en verzorgingscentra.