Language

Coatingplatform

Ontwikkeling van vernieuwende textielproducten

CENTEXBEL ondersteunt de textielindustrie actief bij Onderzoek & Ontwikkeling en het creëren van vernieuwende (niche) producten en stelt daarom een een reeks coatinglijnen (op semi-industriële en laboschaal) ter beschikking.