Language

Dienstverlening aan de industrie

Centexbel: een kenniscentrum ten dienste van de textielindustrie

De technologische, innovatie- en milieuadviseurs van het wetenschappelijk en technologisch centrum voor de Belgische textielindustrie stellen alles in het werk om een snel en afdoend antwoord te geven op alle vragen van onze industriële partners.

blanco-nonwoven-FS22345-003_0.png

Centexbel stelt de industrie verschillende semi-industriële platforms ter beschikking voor testruns, de productie van heel kleine series, productontwikkelingen... onder begeleiding van onze experts.

Bovendien organiseren wij heel wat studienamiddagen, seminaries en congressen over alle aspecten van productontwikkelingen, nieuwe en duurzamen productieprocessen, energie- en milieu ... die, omdat wij een erkend opleidingsverstrekker zijn, een bijzonder aantrekkelijk prijskaartje hebben.

Deze informatieverspreiding strekt zich daarnaast uit tot:

  • Publicatie van verschillende nieuwsbrieven
  • Normalisatie: als sectoraal operator voor alle normen met betrekking tot textiel is Centexbel de spreekbuis van de Belgische textielindsutrie in de Europese en internationale normalisatiecommissies (CEN en ISO)
  • Octrooien en intellectuele eigendomsrechten: de industrie kan voor al haar vragen in verband met octrooien en IPR terecht bij onze octrooiencel

Ten slotte zijn verschillende Centexbelmedewerkers betrokken bij het auditen van kwaliteits- en milieuzorgsystemen, veiligheidssystemen en voeren ze in de bedrijven innovatiescans uit.