Language

Dienstverlening van de Octrooicel

Bedrijfsopleidingen "Industriële eigendommen"

Centexbel heeft een lespakket op punt gesteld waarin alle aspecten van intellectuele eigendomsrechten in detail aan bod komen.
Dit lespakket wordt aangeboden aan de personeelsleden van de bedrijven die lid zijn van Centexbel. Naast een een theoretisch luik waarin onderwerpen zoals tarieven en procedures worden besproken, brengen we ook een praktische luik rond het opzoeken van gegevens en patenten in publieke (online) databanken.

Tijdens de seminaries behandelen we alle thema’s in verband met intellectuele eigendomsrechten:

  • octrooien (en geheimen)
  • merken
  • tekeningen en modellen
  • IPR Software (en i-DEPOT)

De lesgevers geven uitleg over theortische en financiële onderwerpen. Elk thema wordt gevolgd door praktische oefeningen rond het gebruik van publiek toegankelijke internetbronnen.