Language

Duurzaam Ondernemen

Ondernemen met 3 P's

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet de zoveelste hype die in de media breed wordt uitgesmeerd, maar een noodzakelijke voorwaarde om de toekomst van onze planeet voor de volgende generaties veilig te stellen door (opnieuw) na te denken over een evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu, ofwel de drie P’s: profit, people, planet.

duurzaamheidDuurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is - in het kader van een geglobaliseerde economie - een belangrijke uitdaging voor ieder bedrijf. Voor textielbedrijven betekent duurzame ontwikkeling de integratie van economische, ecologische en sociale aspecten in de volledige textielketen en in alle productstadia. Al deze aspecten moeten bij de ontwikkeling, productie en marketing van (nieuwe) textielproducten en tijdens de post-productie-activiteiten, zoals onderhoud en recyclage, worden overwogen.

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen zal leiden tot het herdefiniëren van de bedrijfsvisie en -doelstellingen, het inncorporeren van duurzaamheidscriteria tijdens de productontwikkeling, de eventuele uitbesteding van processen, de aankoop van goederen en diensten, marketing. Bovendien zullen bedrijven op zoek gaan naar meer verantwoorde technologieën, materialen en hulpstoffen en zal het (commerciële) belang van duurzaamheidslabels fors stijgen. De bedrijven zullen hun processen opnieuw engineeren en/of optimaliseren... en daarbij zoeken naar een intensere samenwerking met kenniscentra, designbureaus, consultants en beroepfederaties.

Heel wat duurzaamheidaspecten hebben een duidelijke technologische component waarin Centexbel als technologisch kenniscentrum de bedrijfswereld optimaal bijstaat dankzij een uitgebreid aanbod aan:

  • technologisch advies over materialen, producten, processen en productieorganisatie
  • milieu: advies, onderzoek, metingen, informatie, audits
  • productcontrole & productcertificatie
  • kwaliteitscontrole, -monitoring, -systemen
  • innovatie & productontwikkeling
  • normantennes, normalisatiecommissies
  • informatieverspreiding en opleidingen
  • collectief, prenormatief, Europees onderzoek, contractresearch

Om deze dienstverlening aan de bedrijven gratis of aan lage kosten te kunnen aanbieden maakt Centexbel gebruik van alle regionale, nationale of Europese middelen en instrumenten.