Language

ECO PASSPORT by OEKO-TEX

Chemicaliën zijn zeer belangrijk tijdens de productie van textiel. Deze producten zijn onderworpen aan een strenge Europese regelgeving via REACH en worden nauwgezet opgevolgd door verschillende campagnes gevoerd door ngo’s.

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® speelt in op deze evolutie door een certificatieprocedure te ontwikkelen waarmee producenten van chemicaliën voor de textielproductie op een verifieerbare en transparante manier kunnen aantonen dat hun producten geschikt zijn voor gebruik in een duurzame textielproductie.

ECO-passport_0.png

Het ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certificatieprogramma verloopt in twee controlestappen. De resultaten van elke stap worden teruggekoppeld naar de aanvrager die deze informatie kan gebruiken om de interne kwaliteitescontrole en toepassing van de veiligheidsregels op het werk bevestigd te zien of indien nodig om maatregelen te treffen om veiligere, duurzamere formulaties te maken.

    1. In de eerste stap geeft de producent (op een confidentiële en veilige manier) alle informatie vrij over de chemische bestanddelen en hun formulaties. Het CAS nummer wordt geverifieerd tegenover de OEKO-TEX® Standard 100 lijst en de STEP by OEKO-TEX® Manufacturing Restricted Substance lijst. Beide OEKO-TEX® lijsten beantwoorden aan de REACH en ZDHC richtlijnen.
    2. Vervolgens controleert Centexbel als één van de door OEKO-TEX® erkende instituten instituten, of het chemische product geen onbedoelde nevenproducten of contaminanten bevat en of het beantwoordt aan de criteria voor ECO-PASSPORT by OEKO-TEX® certificatie.

Producten die slagen voor deze beide stappen ontvangen het ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certificaat waarmee de producent kan aantonen dat het gecertificeerde textielhulpmiddel veilig is om te worden gebruikt in de productie van OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerde textielproducten.

Hierdoor verhogen ECO PASSPORT by OEKO-TEX® gecertificiceerde chemicaliën de veiligheid van textielproducten en -productie en beschermen ze het milieu tegen de negatieve impact van potentieel gevaarlijke substanties.

Bovendien bevordert deze nieuwe certificatie in de OEKO-TEX® portefeuille een volledig beheer van textielproducten en -processen in de volledige textielwaardeketen.