Language

Elementenanalyse

ICAP 6500 (inductief gekoppelde plasma spectrometrie - ICP)

Met dit toestel verricht Centexbel typemetingen op:

  • klassieke zware metalen (Pb, Cr, Ni, Sb, Cd…) in lage concentraties in een zuur-zweet matrix (hoog zoutgehalte – bijvoorbeeld voor metingen in het kader van Oeko-Tex® standaard 100)
  • uiteenlopende concentraties van textieleigen elementen (van functioneel additief tot sporenverontreiniging). Hiervoor wordt het toestel uitgerust met een optiek om zowel radiaal (hoge concentraties) als axiaal (sporen) te meten
  • kritische elementen: hiervoor wordt de ICP uitgerust met een hydride-module om waar nodig Hg, As, Se…. op een voldoende gevoelige manier te bepalen
  • kwantitatieve screening van een brede reeks elementen in gemineraliseerd textiel of badoplossing. Dit kunnen zowel zware metalen zijn als bijvoorbeeld fosfor (brandwerend), silicium (antischuif), titaan (mattering) …

Milestone Ethos 1 microgolfsysteem

Milestone Ethos 1 microgolfsysteemGeautomatiseerde mineralisering van textiel in voorbereiding van de ICP-meting voor het bepalen van het gehalte Ag (biocide), P (brandwerend), Pb (CSPC) … in textiel.

Edax Orbis PC microXRF

Naast de snelle niet-destructieve semikwantitatieve bepaling van elementen van natrium tot uranium, biedt de Edax Orbis PC microXRF enkele innovatieve analysetechnieken:

  • metingen met drie optieken (30µm - 2mm) en diverse filters voor bijvoorbeeld RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
  • niet-destructieve foutenanalyse met een meetspot van 30 µm (polycapillaire lens)
  • elementen “mapping” (waaronder broom, chloor, zwavel, ...) ook op oneffen oppervlakken
  • genereren van grafische overlaps

Deze drie technieken vullen elkaar bijzonder goed aan:

  • de µXRF geeft snel semikwantitatieve informatie over meer elementen dan met het ICP-systeem
  • met de µXRF + ICP kunnen we exact de gehaltes bepalen op delen of stalen die na de µXRF screening werden geselecteerd