Language

FISCH: duurzame chemie

Wat is FISCH?

fisch_0.jpg

FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry) is een nieuw platform voor duurzame chemie en is erkend door de Vlaamse Regering als competentiepool voor de chemische industrie.
FISCH wil innovaties rond duurzame chemie versterken en versneld naar de markt brengen, om zo het noodzakelijke transitieproces naar duurzame chemie in Vlaanderen te versnellen. Om dit doel te bereiken, zet FISCH kleine, middelgrote en grote ondernemingen, associaties, kenniscentra, service providers, overheden en investeringsmaatschappijen aan om op een open en dynamische manier samen te werken.
FISCH poogt duurzame veranderingen in de waardeketens teweeg te brengen:

  • Op het vlak van grondstoffen is er dringend nood aan alternatieven voor fossiele brandstoffen en een efficiënt gebruik van mineralen.
  • Op het vlak van productieprocessen is er behoefte aan veiligere en meer milieu- en energievriendelijke processen en een betere controle ervan.
  • Op het vlak van producten moet afval vermeden worden en gestreefd worden naar de productie van duurzame artikelen in plaats van wegwerpartikelen en/of het opnieuw inzetten of recycleren van EOL (end-of-life) producten.

Polymeerkringlopen

In haar streven naar meer duurzaamheid is de Vlaamse chemische industrie op zoek naar alternatieven voor fossiele grondstoffen. Naast het gebruik van alternatieve grondstoffen, zetten we ook in op zoveel mogelijk hergebruik en recyclage. Met dit programma kijken we specifiek naar recyclage van polymeren.
Plastics en polymeren zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor verschillende Vlaamse industrieën zoals de textiel, bouw, automobiel- en verpakkingsindustrie. Met het oog op verwachte Europese en Belgische richtlijnen voor de verplichte terugname en herverwerking van polymeerbevattende producten, wil de polymeerverwerkende industrie zich voorbereiden en investeren in nieuwe technologieën voor de efficiënte recyclage van polymeren inclusief het opwaarderen door een geschikte nabehandeling.
Door zowel te kijken naar de recyclage van de bestaande producten als te denken aan de ontwikkeling van nieuwe, eenvoudig te recycleren polymeren en grondstoffen als basis voor een duurzaam materiaalontwerp, kunnen deze industrieën zich vernieuwen en richten op een duurzame toekomst en het gebruik van duurzame grondstoffen.

Innovatieprogramma “Polycycle”

FISCH heeft in dit kader een aantal innovatieprogramma’s vooropgesteld, waaronder POLYCYCLE, dat gericht is op onderzoek met betrekking tot het recycleren en hergebruiken van polymeren (waaruit onze synthetische vezels gemaakt worden).
Elk FISCH innovatieprogramma stelt een roadmap op over marktgegevens, technologische mogelijkheden, knelpunten, projecten die in het buitenland rond polymeerrecyclage zijn opgestart.

In het kader van Polycycle bestudeert het onderzoeksproject ALFIBOND de ontwikkeling van een nieuw materiaal, nl. Air Laid Fiber Bonded foam, afkomstig uit de afvalstroom van thermoplastische en thermoset polymeren.