Language

Hernieuwbare (bio) materialen

Zoektocht naar hoogwaardig textiel uit biopolymeren en hernieuwbare materialen

Centexbel onderzoekt in samenwerking met een groep textielbedrijven en collega-onderzoekscentra de haalbaarheid en toepasbaarheid van nieuwe en hernieuwbare grondstoffen voor een duurzame productie van hoogwaardige textielproducten.
Sommige van deze grondstoffen zoals maïs en suikerbieten… kunnen worden omgezet in kunststofgranulaten en vervolgens geëxtrudeerd tot textielgarens. Deze biopolymeren worden gesynthetiseerd uit het zetmeel, de suikers of zelfs de cellulose van gewassen.
Dit soort onderzoek ligt in de lijn van de huidige planetaire ecologische bewustwording die Europa als één van de voornaamste “lead markets” bestempelt en die met het aantreden van de Obama-administratie eindelijk ook in de Verenigde Staten doorbreekt!
Voor de westerse textielbedrijven betekent deze tendens een opportuniteit om een voorsprong uit te bouwen in de productie van heel specifieke eco-producten met unieke eigenschappen zoals gecontroleerde biologische afbreekbaarheid, bioresorptie …

De grootste uitdaging bestaat er op dit ogenblik in de goede kwaliteit van de huidige synthetische vezels op basis van petroleum: sterkte, verwerkbaarheid, aanverfbaarheid… op zijn minst te evenaren. Centexbel voert actief onderzoek uit op dit vlak:

  • Het Europees georiënteerde Cornet project BIOTEXT onderzoekt experimentele polymeren die nog niet in textiel worden toegepast en levert een belangrijke bijdrage tot de opbouw van de noodzakelijke kennis over de selectie van biopolymeren en hun verwerking en eigenschappen in textieltoepassingen. De verkegen resultaten woirden verder uitgewerkt in concrete toepassingen op het vlak van hygiëne en medisch textiel. Deze nieuwe inzichten kunnen textielbedrijven ertoe aanzetten O&O projecten op te starten voor speciale productontwikkelingen.
  • Dezelfde resultaten hebben geleid tot het opstarten van grondige en grootschalige onderzoeksprojecten in het 7de kaderprogramma. Het BIOAGROTEX onderzoeksproject werd samen met een grote groep Belgische en Europese partners uit de industrie en de onderzoekswereld opgestart en is gericht op de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige textielproducten volledig gemaakt uit natuurlijke vezels en biopolymeren.
  • Het collectieve onderzoeksproject POLY MELKZUUR (PLA) in textieltoepassingen met steun van IWT-Vlaanderen, onderzoekt de optimalisatie en verwerkbaarheid van biopolymeren op basis van PLA (polymelkzuur). Inspelend op de specifieke eigenschappen van dit polymeer, kunnen hoogwaardige en ecologisch verantwoorde alternatieven in diverse toepassingsdomeinen worden ontwikkeld.
  • Het onderzoek naar duurzame producten en productiemethoden loopt als een rode draad doorheen alle activiteiten en onderzoeksdomeinen van Centexbel.