Language

Herziening normen "geokunststoffen"

CEN/TC 189 gaat over tot volledige herziening van alle productnormen "geokunststoffen

CEN/TC 189 heeft eindelijk de knoop doorgehakt in verband met een volledige herziening van alle (16) productnormen voor geotextiel, geotextielverwante producten en geomembranen. Deze beslissing kwam er na lange en soms hevige discussies, veroorzaakt door de wijzigingen aan het normeringsmandaat van het technisch comité. Deze wijzigingen vanuit de Europese Commissie waren er gekomen op aandringen van Finland en maken verlenging (bij breuk) een verplichte parameter, die nodig is voor de CE markering. Uiteindelijk, en na verzet van Engeland en België, zal dit kenmerk toch zijn plaats krijgen in de normen, samen met een hele reeks andere noodzakelijke wijzigingen en verduidelijkingen. Deze zijn ondertussen, na acht jaar ervaring met de normen, aan het licht gekomen.

Zoals gebruikelijk werd de plenaire vergadering op vrijdag 29 mei voorafgegaan door een dag van werkgroepvergaderingen. Dit keer vergaderde de groep op het SKZ instituut in het historische Duitse stadje Würzburg. De vergadering werd bijgewoond door een veertigtal afgevaardigden uit 14 Europese landen.

Het werkprogramma van CEN/TC 189 bevindt zich sinds enkele jaren in het stadium van de herziening van de vorige generatie normen. In vele gevallen zullen die herzieningen minimaal zijn, eerder een update dan een herziening. Dat geldt vooral voor de testmethoden. Voor de productnormen kan het anders liggen, vooral omdat bepaalde wijzigingen een grote impact kunnen hebben.

Mogelijke wijzigingen zullen betrekking hebben op het beoordelen van de duurzaamheid, vooral nu er nieuwe materialen (PVA, glas, aramides, polystyreen,…) en structuren (grids, composieten,…) hun intrede doen op de markt. De huidige versie van de normen maakte tot nu toe niet veel werk van andere polymeren dan de "klassiekers" PP, PE, PET en PA. Ook het gebruik van gerecycleerde materialen kreeg te weinig aandacht. Het herzieningswerk werd toebedeeld aan WG 5, de expertgroep in dit domein. Het wordt hun taak nieuwe voorstellen te formuleren, die hun weg zullen vinden naar de productnormen voor zowel geotextiel als geomembranen. Een andere belangrijke wijziging, deze keer in de geomembraannormen, is het opstellen van een testfrequentieschema.

Meerdere delegaties spraken hun bezorgdheid uit over de verschuiving van werk van CEN naar ISO en de relatieve inactiviteit van de ISO groep (ISO/TC 221). Er heeft immers geen ISO vergadering meer plaatsgevonden sinds mei 2007 en het voorstel om dit jaar een vergadering te organiseren in Zuid-Korea in samenhang met een lokaal congres viel ook niet in goede aarde. Ondertussen kwam van de ISO voorzitter het nieuws dat de vergadering in Korea niet zal doorgaan en dat tijdens de conferentie in Zuid-Afrika in september dit jaar een nieuwe datum zal bepaald worden.

De TC secretaris, Fred Foubert, kondigde op de vergadering aan dat hij per 1 oktober 2009 na 15 jaar ontslag zal nemen uit zijn functie. Omdat een TC secretariaat niet gebonden is aan een persoon, maar aan een nationaal normeringsinstituut, was het aan het NBN om een nieuwe secretaris aan te wijzen of het secretariaat over te laten aan een ander land. Na overleg met de belanghebbende partijen werd overeengekomen dat mevrouw Inge De Witte van Centexbel Fred Foubert vanaf 1 oktober zal vervangen.

Het mandaat van de voorzitter, Adam Bezuijen (NL), loopt ten einde op 31 december van dit jaar. Om continuïteit te waarborgen aan het hoofd van de TC was de heer Bezuijen echter bereid zijn termijn met een jaar te verlengen. Dit voorstel werd eenparig door de TC aanvaard.

De volgende CEN/TC 189 vergadering zal plaatsvinden op 17 en 18 juni 2010. De plaats zal later worden bepaald.