Language

Het Franse Triman label

De Triman regelgeving, die van toepassing is sinds 1 januari 2015, vereist dat producenten, importeurs of verdelers die recyclebare producten op de Franse markt aanbieden, de consumenten informeren over de noodzaak om het afval gescheiden in te zamelen. Dit wordt verduidelijkt met behulp van het gemeenschappelijke Triman pictogram.

U kunt een handleiding aanvragen via onderstaande links
Engelstalige versie
Franstalige versie