Language

In-door air quality

Meten van de binnenhuisluchtkwaliteit

De toenemende bezorgdheid rond gezondheid verscherpt de aandacht voor de evaluatie van de binnnehuisluchtkwaliteit en de emissie van chemische bestanddelen door bouw- en decoratiematerialen (in het bijzonder vloerbedekking en meubelstoffen).

In deze context worden VOC’s (volatile organic compounds) en formaldehyde op regelmatige basis gemeten.

Centexbel voert testen uit volgens:

  • ISO 16000-3 - 16000-6 en 16000-9
  • ISO 16017-1
  • prEN 13419-1 tot 3
  • VDA-275

Centexbel is een ISO 17025 erkend labo voor het uitvoeren van emissietesten en is eveneens geaccrediteerd door GuT en Oeko-Tex om emissiemetingen uit te voeren en de bijhorende certificaten uit te reiken.

Centexbel beschikt over 12 volledig uitgeruste emissiekamers waarin chemische verbindingen van materialen worden vrijgemaakt. De uitgestoten verbindingen worden verzameld op een absorbens en geanalyseerd via GC-MS.

Markes µ-chamber

Markes-µ-chamber-nieuw.jpg

  • meting van oppervlakte- en bulkemissies van zes stalen tegelijk
  • snelle analyse van o.a. formaldehyde en andere carbonylgroepen
  • het analyische thermische desorptieproces wordt off-line verwerkt zodat een nieuwe groep stalen in het toestel geplaatst kan worden terwijl de analyse van de vorige groep wordt uitgevoerd

Opmerking voor behandeling proefstukken

De proefstukken moeten na productie onmiddellijk luchtledig afgesloten worden en onderworpen aan een gecontroleerde conditionering in situ. Voor een snelle analyse passen we een thermische extractie toe om kwalitatieve resultaten te verkrijgen. Indien nodig, worden de emissiemetingen vergezeld van geurmetingen (bijv. volgens VDA-270) om de sensoriële eigenschappen te beoordelen.