Language

Intelligent textiel & slimme materialen

Draagbare computers voor een betere levenskwaliteit

De informatietechnologie wordt een steeds meer aanwezig hoewel "onzichtbaar" onderdeel van onze fysieke omgeving. Dagelijkse gebruiksvoorwerpen "denken met ons mee" en "reageren" en "anticiperen" op onze wensen en behoeften dankzij geïntegreerde, geminiaturiseerde processors en sensoren.

Een intelligente omgeving is een ruimte (huis, kantoor, ziekenhuis, home…) volgestouwd met sensoren, actuatoren en computers die onderling en met het internet in verbinding staan. De verschillende onderdelen worden gecontroleerd en gestuurd door een “intelligent agent” software die de voorkeuren van de bewoners kent en de omgeving volgens hun wensen aanpast. De bewoners kunnen met deze intelligente omgeving communiceren door het gebruik van taal, door bewegingen of andere handelingen.

Eén van de nuttigste toepassingen is de creatie van een begeleide omgeving voor senioren en gehandicapte personen die dankzij deze technologie verschillende apparaten in huis kunnen bedienen, eraan herinnerd worden dat ze medicatie moeten innemen of automatisch assistentie inroepen wanneer ze gevallen zijn of wanneer bepaalde vitale functies haperen (monitoring van hartslag en ademhaling).
Voor deze twee laatste voorbeelden komen textielproducten met ingebouwde sensoren of stimuli-responsieve materialen in het bijzonder in aanmerking.

Bekijk het op You Tube

Centexbel werkt aan verschillende projecten zoals MONSOTEX en OFSETH waarin respectievelijk de ontwikkeling van intelligent textiel voor slaapbewaking en gezondheidsbwaking wordt bestudeerd en aan SWEET: onderzoek en ontwikkeling van flexible intelligente textielmaterialen voor een beter draagcomfort en onderhoudsgemak.

Intelligent textiel kan ook toegepast worden om de structurele veiligheid van gebouwen en andere constructies te bewaken (zie project POLYTECT.

Een andere technologie om intelligente textielproducten te ontwikkelen is door de incorporatie van slimme materialen in textiel. Deze intelligente materialen gaan – volgens hun aard - een interactie aan met stimuli uit de omgeving. Zo veranderen de zogeheten “thermochrome” materialen van kleur onder invloed van veranderende temperaturen (interessant voor babykleertjes die de lichaamstemperatuur van de baby continu en exact weergeven).

Andere voorbeelden zijn motorpakken of kogelvrije vesten met dillatante materialen die hard worden bij slagimpact en terug soepel worden wanneer de impact voorbij is en daardoor heel licht, soepel en comfortabel zijn of de toepassing van PCM (phase change materials) in interieurmateiralen voor de warmteregeling in gebouwen zoals we bestuderen in het project RETERMAT.

Intelligent textiel kan ook op heel wat belangstelling rekenen van bedrijven die samen met Centexbel producten wensen te ontwikkelen.

Naast onderzoek naar productontwikkelingen volgen Centexbelmedewerkers eveneens de pas opgezette normalisatiewerkgroepen rond “smart textiles” op.