Language

Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland

interreg_Vlaanderen-Nederland_website_B.png

Het Europese Interreg-programma Vlaanderen - Nederland is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Vlaanderen, Nederland en de 8 provincies in de grensstreek.

Met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) investeert het programma in projecten die innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen.

In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.

Europa 2020-strategie

Het vijfde INTERREG-programma is gericht op de Europa 2020-strategie. Die groeistrategie moet de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie geven in een snel veranderende wereld. De Europese Unie (EU) wil de economische, sociale en territoriale samenhang tussen de lidstaten bevorderen en haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht bieden zonder binnengrenzen.

Programmagebied

Het INTERREG-programma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van (delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

interreg_5_kaart-OK-website_0.jpg

Prioriteiten

 • Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • Uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen
  • Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, via samenwerking van bedrijven onderling en/of met kennisinstellingen
 • Steun voor meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
  • Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven
  • Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur
  • Demonstratie van innovatie in CO2-arme technologieën
 • Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen
  • Beschermen, bevorderen en herstellen van biodiversiteit, bodem, en ecosysteemdiensten
  • Innovatie voor de verbetering van het milieu en een efficiënte omgang met hulpbronnen
  • Hulpbronefficiëntie in bedrijven door aanpassing van productieprocessen
 • Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit
  • Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio

Meer informatie