Language

KMO-groeisubsidie

Subsidies van de Vlaamse overheid

De KMO-groeisubidie

kmo_portefeuille_New.png

Met de kmo-groeisubsidie kunnen kmo’s gericht steun krijgen voor hun groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming).

Voor het verwerven van de kennis kan de kmo vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies aan te kopen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet geregistreerd te zijn.

kmo-groeisubsidie.png

De Vlaamse Overheid steunt 50 procent van de kost, met een maximum van 25.000 euro steun voor het inwinnen van extern advies én maximum 25.000 euro steun voor een aanwerving van een strategisch profiel. Door beide te combineren, kan een bedrijf tot maximum € 50.000 steun krijgen (per jaar en per groeitraject).
Het groeitraject kan ten vroegste ingaan de eerste van de maand na indiening van de aanvraag (dus enkel voor toekomstige aanwervingen). De KMO-groeisubsidie is complementair aan de KMO-portefeuille en andere steuninstrumenten van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De aanvraagprocedure is laagdrempelig, maar vraagt wel een evaluatiemoment door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De aanvrager krijgt ook de mogelijkheid tot mondelinge toelichting.
Het aanvraagdossier voor KMO-groeisubsidie zal beoordeeld worden op basis van een aantal criteria:

  • Groei-ambitie van de KMO naar omzet, tewerkstelling en/of investeringen: moet gaan om toekomstige groei als gevolg van Innoveren, Internationaliseren en Transformeren
  • Kantelmoment voor de KMO = substantiële en nieuwe wending aan de huidige bedrijfsvoering ; voor een starter zal het kantelmoment eerder een oriëntering tegenover de markt inhouden ; belangrijk is het onomkeerbare karakter van het kantelmoment
  • Onderbouwde aanpak = een doordacht stappenplan van het groeitraject + aantonen dat het bedrijf dat op een ‘duurzame’ manier kan bereiken
  • Noodzaak aan strategische kennis en competentie van de dienstverlener en/of profiel van de nog aan te werven persoon

KMO-groeisubsidie schematisch:

Voor welke kosten? Steun voor groei door innovatie, internationalisering of transformatie
Aankopen externe kennis bij dienstverlener Subsidiepercentage = 50%
met max 25 000 euro steun
(en/of) verankering kennis door nog aan te werven strategisch profiel Subsidiepercentage = 50%
met max 25 000 euro steun

Centexbel is een erkende KMO-portefeuille dienstverlener voor

Advies

Erkend door het Vlaamse Gewest met erkenningsnummer DV.A101548

Opleidingen

Erkend door het Vlaamse Gewest met erkenningsnummer DV.O101549

Overzicht van de expertises van de Centexbel lesgevers

KMO-portefeuille