Language

Unitex

Nationale organisatie van (technische) kaderleden uit de textielindustrie. Wekelijkse voorstellingen over technische of meer algemene onderwerpen voor de textielindustrie. Tweemaandelijks tijdschrift en organisatie van internationale symposia in samenwerking met CENTEXBEL, FEDUSTRIA en de Universiteit Gent.