Language

Made in Green by OEKO-TEX

MiG_Logo_RGB_Image_RC.jpgMade in Green by OEKO-TEX® is een onafhankelijk textiellabel dat textielproducten onderscheidt die zijn gemaakt uit materialen getest op schadelijke stoffen en geproduceerd met ecovriendelijke processen in veilige en sociaal verantwoorde arbeidsomstandigheden.

Het "Made in Green by OEKO-TEX®" label vervangt zowel de OEKO-TEX® Standard 100plus als het Spaanse groene label "Made in Green by Aitex".

In principe kan het Made in Green by OEKO-TEX® label worden toegekend aan alle afgewerkte en halfafgewerkte textielproducten uit de volledige textielwaardeketen, met inbegrip van alle kleding- en meubelstukken.

Meerwaarde voor de consument

Het Made in Green by OEKO-TEX® label toont de consument dat het textielproduct in kwestie werd getest op schadelijke stoffen en op een duurzame manier werd gepproduceerd volgens de OEKO-TEX® richtlijnen.

Elk voorwerp dat Made in Green gecertificeerd is, heeft ook een unieke ID of QR code. Deze code garandeert aan de consument de volledige traceerbaarheid en transparantie. Dankzij het labelingsysteem krijgt de consument toegang tot informatie over de productiefaciliteiten uit de textielwaardeketen waarin het item werd geproduceerd, de productiestappen die werden ingezet en de landen waarin het product werd vervaardigd.

Geldigheid

Het Made in Green by OEKO-TEX® label wordt toegekend voor een periode van één jaar. Na een jaar kan het label hernieuwd worden.

Bedrijfsaudits

De audit van de deelnemende productiefaciliteiten is een vitaal onderdeel van zowel het OEKO-TEX® Standaard 100 als het STeP certificatieproces. Alle STeP gecertificeerde productieafdelingen worden doorgelicht alvorens OEKO-TEX® het certificaat zla uitreiken. Daarna worden op regelmatige basis audits uitgevoerd in deze afdelingen om de conformiteit te controleren. Ten slotte worden onaangekondigde audits uitgevoerd in ondernemingen die slechts niveau 1 van 3 behaalden tijdens de evaluatie.

Meerwaarde voor de industrie en de kleinhandel

Innovatieleiders - die nieuwe functionaliteiten en eigenschappen willen promoten - kunnen het label gebruiken om de nauwe banden aan te tonen die ze met hun leveranciers onderhouden.
Betrouwbare relaties met toeleveranciers spelen vaak een sleutelrol in de succesvolle implementatie van duurzaamheidsaspecten, zoals productkwaliteit, regelmatige opleiding van werknemers en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het Made in Green label maakt dit zichtbaar voor de consument.
Bedrijven die hun volledige keten transparant willen maken, kunnen het Made in Green label gebruiken als een betrouwbaar signaal dat hun leveranciers in landen zoals China, India en Bangladesh handelen in overeenstemming met de overeenkomsten op het vlak van kwaliteitsnormen en arbeidsethiek.
Het Made in Green label geeft informatie over de huidige graad van duurzaamheid in hun volledige waardeketen. Bedrijven kunnen dit ook gebruiken om de voortdurende verbeteringen aan te tonen op weg naar nog meer duurzaamheid in de afzonderlijke productiesites.

Controletesten

Net zoals bij de textielproducten die gecertificeerd zijn volgens de OEKO-TEX® Standaard 100, bestaan er ook controletesten op producten die onder het Made in Green label op de markt worden gebracht, evenals willekeurige controles tijdens onaangekondigde bedrijfsbezoeken.
Deze onaangekondigde bedrijfsdoorlichtingen worden bijvoorbeeld uitgevoerd om na te gaan of de bestaande STeP cerificatie in overeenstemming is met de ecologische en sociale criteria.

Made in Green by OEKO-TEX® FACTSHEET