Language

Milieu & energie

Milieu en energie - duurzame textielproductie

Eén van de uitdadingen voor de industrie en zeker voor de textielindustrie is duurzame productontwikkeling.

Vlasvezel

In het kader van het Kyoto-akkoord, de uitputting van de natuurlijke bronnen en de globale opwarming van de aarde zijn het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, natuurlijke vezels, het inzetten van een milieuvriendelijke productie, recycling, waterzuivering en hergebruik en het streven naar een doorgedreven energie- en emissiebeperking uitermate belangrijk.

Centexbel stelt daarom zijn expertise ter beschikking van de industrie om samen de toekomst veilig te stellen door degelijk rekening te houden met het leefmilieu in de ontwikkeling van producten en processen.