Language

Nanotechnologie

Nanotechnology

Centexbel sloot zich in 2009 aan bij het Belgische spiegelcomité CEN TC 352/ ISO TC 229 Nanotechnologie. Omdat de toepassingen van nanotechnologie een impact (zullen) hebben op alle aspecten van het leven en zullen zorgen voor een technologische doorbraak op het vlak van communicatie, gezondheid, productie, materialen en kennisgebaseerde technologieën (waaronder de textielindustrie), werd eind 2005 besloten internationale normen (samenwerking CEN en ISO) op te stellen voor specifieke producten, processen of industriële sectoren rond:

 • classificatie, terminologie en nomenclatuur
 • metrologie en instrumentatie waaronder
 • test methodologie
 • modellen en simulatie
 • gezondheid, veiligheid, milieu
 • producten en processen op basis van nanotechnologie

De missie van het samenwerkingsverband CEN TC 352/ ISO TC 229 is de normalisatie op het vlak van nanomaterialen met een een- twee of driedimensionale structuur (buisjes, films en partikels) en behelst zowel de materialen zelf, de productiemethodes, de verwerking als het verder gebruik.

CEN TC 352 bestaat uit drie werkgroepen:

 • WG 1: meten, karakterisering en evaluatie van de prestaties
 • WG2: commerciële en andere aspecten met betrekking tot de stakeholders
 • WG3: gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten

ISO TC 229 heeft de werkverdeling als volgt geregeld:

 • TG 2: consumenten en sociale dimensies verbonden met de nanotechnologie
 • TG 3: nanotechnologie en duurzaamheid
 • JWG 1: terminologie en nomenclatuur
 • JWG 2: meten en karakterisering
 • WG 3: gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten
 • WG 4: materiaalvereisten

Het Belgische spiegelcomité volgt als sectoraal operator de activiteiten op van het TC 532/ 229.