Language

Behoud uw gemeenschapsmerk

Gemeenschapsmerken moeten op een ernstige manier gebruikt worden in de Europese Gemeenschap tijdens een periode van 5 jaar na registratie. Het "ernstig gebruik" kan worden vastgesteld zelfs indien het merk enkel in een gedeelte van de Gemeenschap wordt gebruikt. Elke (morele of fysieke) rechtspersoon kan zich beschermen tegen een vraag om het merk als vervallen te verklaren gebaseerd op de afwezigheid van ernstig gebruik indien zijn gemeenschapsmerk deel uitmaakt van een ernstig gebruik in Gemeenschap op de vervaldatum 5 jaar na registratie (of indien er goede redenen zijn voor het niet-gebruik).

Tot op heden betekende "enkel in een gedeelte van de gemeenschap" op zijn minst één lidstaat of een gedeelte van die lidstaat. Deze rechtspraak kwam invoege toen de EG slechts 15 in plaats van de huidige 27 lidstaten telde. Sinds begin 2010 hebben verschillende Bureaus (België en Hongarije) nationale merken toegekend ondanks het eerdere bestaan van gemeenschapsmerken waarbij ze er op zich beroepen dat het gebruik ervan in één enkel land geen "ernstig gebruik" zou zijn. Onlangs heeft het Deense Bureau hetzelfde oordeel geveld. Een beslissing van het Europese Gerechtshof zal deze jurisprudentie bevestigen of wijzigen.