Language

België past patenttaksen aan op 1/1/2016

België schaft enkele verouderde taksen op patenten af. Voor zover het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat de jaartaksen voor een Belgisch patent lichtjes verhoogd worden. Dit mag u er echter niet van weerhouden toch nog een Belgisch patent te nemen.

taksen_octrooien_2016_0.png

De volledige tekst van 9 NOVEMBER 2015 - Koninklijk besluit betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten vindt u op de webpagina van het Belgisch Staatsblad