Language

Bouwproducten - brochure nieuwe EU verordening

Sinds enkele maanden bestaat een nieuwe wetgeving op het in de handel brengen van bouwproducten, waaronder geotextiel, vloerbekleding en muurbekleding.

Deze Europese Verordening voor Bouwproducten wordt definitief en volledig van kracht op 1 juli 2013.

Om het publiek met de nieuwe wetgeving vertrouwd te maken heeft de FOD Economie een omstandige brochure uitgegeven over dit onderwerp.

Download de brochure "Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten"