Language

CEN/TC 207 WG 9

Vergadering Parijs 19/20 juni 2012

Zitmeubelen / testmethoden brandgedrag

  1. bespreking ringtesten RIP sigaretten (Reduced Ignition Propensity - zelfdovende sigaretten)
  2. herziening EN 1021-1 (sigarettest) en EN 1021-2 (vlamtest) voor zitmeubelen
  3. herziening EN 597-1 (sigarettest) en EN 597-2 (vlamtest) voor matrassen

Het resultaat van de ringtesten met RIP sigaretten toonde aan dat ongeveer 80% van de sigaretten toch volledig opbrandde en dat de methoden voor het bepalen van RIP en de test voor zitmeubelen verschillend zijn. Er werden nog andere methoden getest om het RIP gedrag te omzeilen, maar dit had, afhankelijk van de methode, weinig tot geen invloed.
Zitmeubelen / testmethoden brandgedrag
Vergadering Parijs 19/20 juni 2012

Agenda

  1. bespreking ringtesten RIP sigaretten (Reduced Ignition Propensity - zelfdovende sigaretten)
  2. herziening EN 1021-1 (sigarettest) en EN 1021-2 (vlamtest) voor zitmeubelen
  3. herziening EN 597-1 (sigarettest) en EN 597-2 (vlamtest) voor matrassen

Het resultaat van de ringtesten met RIP sigaretten toonde aan dat ongeveer 80% van de sigaretten toch volledig opbrandde vooral omdat de methoden voor het bepalen van RIP en de test voor zitmeubelen verschillend zijn. Er werden nog andere methoden getest om het RIP gedrag te omzeilen, maar dit had, afhankelijk van de methode, weinig tot geen invloed.

Op basis van deze resultaten werd beslist om zowel voor EN 1021-1 als voor EN 597-1 de RIP sigaretten zonder filter te gebruiken die op dit ogenblik in de handel te verkrijgen zijn het aantal tests, indien nodig, te verhogen van twee naar drie. Met andere woorden, als één van de eerste twee sigaretten dooft, wordt de test uitgevoerd met een derde sigaret. Ook een aantal andere clausules van eerder technische aard zullen worden aangepast.

EN 1021-1 en EN 1021-2 worden gepubliceerd voor de eerste stemronde. De commentaren zullen pas midden volgend jaar worden besproken.

Ondertussen worden EN 597-1 en EN 597-2 voorbereid. Er wordt echter gewacht op de commentaren op beide EN 1021 normen omdat de aanpassingen grotendeels gelijk lopen. Daardoor kan de herziening van EN 597, eens de commentaren gekend zijn, sneller verlopen.

Tijdens de vergadering werd ook gepolst naar de mogelijkheid en/of noodzaak om naast de sigaret- en vlamtest, een methode te ontwikkelen met een zwaardere ontstekingsbron. Op dit ogenblik hebben verschillende landen (waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië) een eigen methoden die onderling verschillend zijn. Er werd geen beslissing voor of tegen genomen, maar er werd gevraagd om op nationaal vlak na te gaan of hiervoor voldoende steun zou bestaan.