Language

Communautaire milieukeur textiele vloerbekleding

De Europese Commissie heeft de milieucriteria vastgesteld om de communautaire milieukeur voor vloerbedekking van textiel toe te kennen.(2009/967/EG).
Download hier de beschikking van de Europese Commissie van 30 november 2009 (verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie op 17/12/2009).

Doelstellingen van de criteria:

  • vermindering van de effecten op habitats en hiermee samenhangende hulpbronnen
  • vermindering van het energieverbruik
  • vermindering van lozingen van toxische of anderszins verontreinigende stoffen in het milieu
  • vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen in de materialen en in de afgewerkte producten
  • veiligheid en afwezigheid van risico’s voor de gezondheid in de leefomgeving
  • het geven van voorlichting aan de consument zodat deze het product op een efficiënte manier kan gebruiken, waarbij de milieueffecten tot een minimum worden beperkt.

De criteria worden op een zodanig niveau vastgesteld dat wordt gestimuleerd dat vloerbedekkingen met weinig milieueffecten de milieukeur krijgen.