Language

CORE Business informeert de pers

Kunststofindustrie, textielsector en milieubedrijven slaan de handen in elkaar om een boost te geven aan de recyclage van kunststof- en polymeerafval in Vlaanderen.

De bedoeling van het project, dat ondersteund wordt door het Agentschap Ondernemen, is om de competenties van de afvalverwerkende bedrijven te matchen met die van de kunststof- en textielbedrijven opdat afval van de ene sector waardevolle grondstof zou worden voor de andere. Kunststofverwerkende bedrijven en textielbedrijven gebruiken grotendeels gelijkaardige polymere grondstoffen die zij met verschillende technieken omzetten in enerzijds kunststofproducten en anderzijds textielproducten. Een zeer gekend voorbeeld van deze synergie is de recyclage van PET drankflessen in polyester textiel; het betreft twee totaal verschillende producten maar ze zijn wel van eenzelfde polymeer gemaakt.

Naar aanleiding van de start van het project, werd volgend persbericht verstuurd.