Language

Eenheidsmarkt

De Europese Commissie stelt binnenkort de Europese strategie voor met betrekking tot intellectuele eigendom. Deze communicatie die handelt over octrooien, merken, geografische aanduidingen en auteursrechten, stelt een algemene strategie voor die de manier uitlegt waarop Intellectuele Eigendomsrechten (IER) de concurrentie en de groei van een kennisgebaseerde economie nog beter kan stimuleren. In het kader van deze globale strategie over IER, stelt de Commissie eveneens een nieuw douanereglement voor met de bedoeling het huidige juridische kader voor douaneactiviteiten te versterken tegen goederen die ervan verdacht worden de IER te schaden.

Naast de manier waarop bedrijven van alle groottes hun uitvindingen en hun reputatie kunnen beschermen dankzij de eenheidstitels op EU niveau, worden ook de toekomstplannen voorgesteld om een meer volledige bescherming te bieden aan een innovatie of expertise. Het handelt hier meer bepaald om de bescherming van commerciële geheimen en de geografische aanduidingen voor niet-landbouwproducten zoals Boheems kristal.

Intellectuele eigendom verwijst naar verschillende creaties van de geest waarvoor een set exclusieve rechten wordt erkend. Op basis van de intellectuele eigendom genieten de eigenaars van bepaalde exclusieve rechten op heel uiteenlopende immateriële activa zoals literaire, muzikale, artistieke werken (auteursrechten), ontdekkingen en uitvindingen (octrooien) evenals woorden, uitdrukkingen, symbolen en tekeningen (merken). In zijn politieke richtingen voor de september commissie 2009 engageerde Voorzitter José Manuel Barosso the Commissie om een “nieuwe strategie te ontwikkelen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten”. De modernisering van de regimes over intellectuele eigendom in Europa behoren tot de grote prioriteiten voor groei in Europa, zoals opgenomen in de Europese Strategie 2020 en Acte voor de Eenheidsmarkt .

De rol van de douanes in de toepassing van IER aan de EU-grenzen is vastgelegd in de Europese wetgeving. Een reglement van de Raad van 2003 voorziet dat de douanes producten kunnen confisqueren die ervan verdacht worden bepaalde intellectuele eigendomsrechten te schaden. Het voorziet ook dat de rechthouders op de hoogte gebracht worden van de douaneacties en dat ze kunnen beslissen om een standaard juridische procedure op te starten of tot een akkoord te komen om de goederen te vernietigen. De handel in goederen die schade toebrengen aan IER heeft betrekking op heel veel producten; zij worden steeds vaker over de grens gebracht in verzendingen van kleine hoeveelheden. De Commissie publiceert deze zomer haar jaarverslag met de gegevens over 2010. De nieuwe uitdagingen met betrekking tot de internationale handel, net zoals de verhoging van de aantallen en soorten verdachte goederen die de IER aantasten hebben de Commissie en de douaneadministraties uit de verschillende lidstaten ertoe aangespoord dit reglement te herzien. Het maakt deel uit van het Actieplan 2009-2012 die werd voorbereid door de Commissie en goedgekeurd door de Raad in 2009. Het doel is de strijd aan te binden tegen gevaarlijke namaakproducten, tegen de georganiseerde misdaad en de mondialisering van de namaak en meer bepaald van de online verkoop van namaakproducten.

Meer informatie over het EU beleid betreffende industriële eigendom : http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm