Language

Eenheidsoctrooibescherming

Commissie wil onderzoek en innovatie stimuleren door eenheidsoctrooibescherming

Dankzij de nieuwe voorstellen zal de een Europees octrooi met een eenvormige geldigheid in 25 lidstaten in de toekomst slechts 680 euro kosten, na een overgangsperiode waarin de kostprijs reeds daalt tot minder dan 2 500 euro.

De Commissie stelt het volgende voor:

  • Houders van Europese octrooien kunnen voor 25 lidstaten een eenheidsoctrooibescherming aanvragen bij het EOB. Het octrooi waarborgt dezelfde bescherming van hun uitvindingen in alle 25 landen.
  • Octrooiaanvragen kunnen in elke taal worden ingediend, maar de verlening en het onderzoek van octrooien door het EOB gebeurt, voortbouwend op haar ervaring, in het Engels, Frans of Duits (de officiële talen van het EOB). Voor aanvragers die in de EU verblijven en die een octrooiaanvraag indienen in een andere dan de drie EOB-talen, worden de vertaalkosten naar van de officiële EOB-talen gecompenseerd. Ten slotte moeten de octrooiconclusies, waarin de reikwijdte van het octrooi is bepaald, na de toekenning van het octrooi, worden vertaald in de twee andere officiële talen van het EOB.
  • Tijdens de overgangsperiode van maximum 12 jaar moeten Europese octrooien met eenvormige werking die in het Frans of Duits zijn afgegeven, nog steeds in het Engels worden vertaald. Octrooien in het Engels moeten in een andere officiële EU-taal worden vertaald. Vertalingen blijven verplicht tot de toegang tot octrooi-informatie kan worden gewaarborgd met hoogwaardige automatische vertaalsystemen. De extra vertalingen tijdens de overgangsperiode zullen rechtstreeks bijdragen tot de ontwikkeling van dergelijke automatische vertaalsystemen.